Record details

Title
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
Author
    Matysová, Petra
    Mencl, V.
    Sakala, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 111-113
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA300460510, GA AV ČR
    Překlad názvu: New data on Upper Carboniferous silificied stems of calamites from the Nová Paka region
    Rozsah: 3 s.
    výzk. záměr MSM0021620855 grant KJB301110704
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    calamite stems
    palaeobotany
    Upper Carboniferous
Keyword
    Karbonských
    Nové
    Novopacka
    Poznatky
    Prokřemenělých
    Přesliček
    Stoncích
    Stromovitých
    Svrchně
Abstract (in czech)
   Předběžné systematické a geochemické charakteristiky fosilních přesliček z ploužnického obzoru v okolí Nové Paky, určeny jako rod Arthropitys Goeppert.
Abstract (in english)
   Preliminary systematic and geochemical data on fossil calamites from the Ploužnice Horizon in the vicinity of Nová Paka, attributed to genus Arthropitys Goeppert.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012