Record details

Title
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
Author
    Klaudy, S.
    Litochleb, J.
    Morysek, A.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 6
Pages
    s. 188-193
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: A news results goldbearing mineralization near Štěchovice
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    Mineralizaci
    Nové
    Okolí
    Poznatky
    Štěchovic
    Zlatonosné
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012