Record details

Title
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
Statement of responsibility
    Helena Gilíková, Daniel Nývlt, Peter Pálenský, Pavla Petrová, Lubomír Maštera
Other titles
    New findings based on geological mapping on the sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Author
    Gilíková, Helena
    Maštera, Lubomír
    Nývlt, Daniel, 1976-
    Pálenský, Peter
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 68-71
Year
    2006
Notes
    1 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    912
Conspectus category
    55
    912
Subject group
    biostratigrafie
    flyš
    geologie regionální
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    mapa geologická
    mapování
    miocén
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleozoikum-spodní
    pohyb svahový
    sesuv
    terciér
Geographical name
    Morava (Česko)
    Suchdol nad Odrou (Nový Jičín, Nový Jičín)
Keyword
    25-12
    25-122
    Geologického
    Hranice
    Listu
    Mapování
    Nové
    Odrou
    Poznatky
    Suchdol
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012