Record details

Title
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
Statement of responsibility
    Vojtěch Harča, Eugénia Vaškovská
Other titles
    New trends in chemical investigation of humic substances at the Dionýz Štúr Institute of Geology (on the exemple of fossil and burried soils from the area of Bratislava and environs)
Author
    Harča, Vojtěch
    Vaškovská, Eugénia
Language
    slovensky
Source title - serial
    Regionálna geológia Západných Karpat
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 147-152
Year
    1989
Notes
    3 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Subject group
    kvartér Západních Karpat
    metody analytické
    mikropedologie
    paleopedologie
    půda fosilní
    půda pohřbená
    půdy
    spektrometrie IR
    Západní Karpaty
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Bratislava
    Bratislava-venkov
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Bratislavy
    Chemickom
    Fosílnych
    GÚDŠ
    Humínových
    Látok
    Nové
    Okolia
    Pochovaných
    Príklade
    Smery
    územia
    Výskume
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012