Record details

Title
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
Author
    Bábek, O.
    Hladil, Jindřich
    Kalvoda, J.
    Otava, J.
Editor
    Hanžl, P.
    Otava, J.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994
Pages
    s. 51-52
Notes
    Překlad názvu: New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm
Keyword
    Bouzovského
    Kulmu
    Nové
    Roťník
    Stratigrafické
    údaje
    Západodrahanského
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012