Record details

Title
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm)
Author
    Bábek, O.
    Hladil, Jindřich
    Kalvoda, J.
    Otava, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    č. 2
Pages
    s. 51-52
Year
    1995
Keyword
    Bouzov
    Bouzovského
    Culm
    Data
    Drahany
    Kulmu
    New
    Nové
    Stratigrafické
    Stratigraphic
    údaje
    West
    Západodrahanského
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012