Record details

Title
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    New occurrences of the polymetallic mineralization in the Bystřice Valley (Culmian of the Nízký Jeseník Upland)
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 69-70
Year
    1994
Notes
    1 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    karbon-spodní
    mineralogie topografická
    moravský devon a spodní karbon
    sulfidy a sulfosoli
Subject category
    alpská parageneze
Geographical name
    ČR-Morava
    Domašov nad Bystřicí
    Hlubočky
    Hrubá Voda
    Mariánské Údolí
    Velká Bystřice
Keyword
    25-11
    Bystřice
    Hlubočky
    Jeseníku
    Kulm
    Mineralizace
    Nízkého
    Nové
    Polymetalické
    údolí
    Výskyty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012