Record details

Title
    Nový druh rodu Schwagerispira (Brachiopoda) z karnu Slovenského krasu (jv. Slovensko)
Other titles
    New Schwagerispira (Brachiopoda) from the Carnian of the Slovak Karst (SE Slovakia)