Record details

Title
    Nový kompresní formát pro rastrová data
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 2
Pages
    s. 40-41
Year
    2002
Notes
    Překlad názvu: New method of compression for image data
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    GIS
    software
Keyword
    Data
    Formát
    Kompresní
    Nový
    Rastrová
Abstract (in czech)
   Nová technologie komprese rastrových dat ECW se stává standardem "wavelet" transformace rastrových dat. Tato technologie nabízí ve srovnání se se stávající technologií MrSID lepší výsledky zejména při transformaci velkých rastrových souborů.
Abstract (in english)
   New ECW compression technology is fast becoming the imaging standard for wavelet-based imagery compression. This technology is better as the existing MrSID compression technology already used for compression of very large imagery datasets.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012