Record details

Title
    Nový nález aragonitu z Obrnic u Mostu
Statement of responsibility
    Zdeněk Brus
Author
    Brus, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 3
Pages
    s. 313, 2 fot. příl.
Year
    1986
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Keyword
    Aragonitu
    Mostu
    Nález
    Nový
    Obrnic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012