Record details

Title
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
Statement of responsibility
    Pavel Čtyroký, Petr Hrazdíra, Jaroslav Valečka, Miroslav Váně
Other titles
    New occurrence of the Late Cretaceous biodetritic limestones at Pyšná (Stolzenhahn) in the Krušné hory Mts.
Author
    Čtyroký, Pavel
    Hrazdíra, Petr
    Valečka, Jaroslav, 1943-
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 33-35
Year
    1996
Notes
    10 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    analýza hornin
    antropogenní jevy
    biolity
    krušnohorské krystalinikum
    křída-svrchní
    sedimenty karbonátové
    vápenec
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Pyšná (Chomutov)
Keyword
    02-33
    Biodetritických
    Chomutov
    Horách
    Krušných
    Křídy
    Nález
    Nový
    Pyšné
    Stolzenhahn
    Svrchní
    Vápenců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012