Record details

Title
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
Statement of responsibility
    Zdeněk Brus, Zdeněk Dvořák
Author
    Brus, Zdeněk
    Dvořák, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 3
Pages
    s. 327
Year
    1989
Notes
    2 tab., foto v příloze
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Classfication no.
    549
Subject category
    organické látky
    podkrušnohorské pánve
    popisy nových minerálů, nové nálezy
    regionální mineralogie
Keyword
    Hnědouhelné
    Nález
    Nový
    Pánve
    Severočeské
    Whewellitu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012