Record details

Title
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
Statement of responsibility
    Michal Kolčava
Other titles
    New inventory of the karst phenomena of Group 24 in the Bohemian Karst
Author
    Kolčava, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 30
Pages
    s. 4-44, 3. s. obálky
Year
    2004
Notes
    25 obr. v textu, 2 fot. na 3. s. obálky
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 13-14
    il.
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Classfication no.
    502
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    geologie regionální
    geomorfologie
    jeskyně
    katalog
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    ochrana přírody
    speleologie
    speleotém
Geographical name
    Český kras
    ČR-Čechy
Keyword
    24
    Českém
    Jevů
    Krasových
    Krasu
    Nový
    Skupiny
    Soupis
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012