Record details

Title
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
Other titles
    A new finding of karstified marbles, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše Mts.
Author
    Mrázová, Štěpánka
    Smutek, Daniel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    marbles, karstification, West Sudetes, Krkonoše-Jizera crystalline complex
Keyword
    II
    Janské
    Krkonoše
    Krystalických
    Lázně
    Nový
    Sluneční
    Stráň
    Vápenců
    Výskyt
    Zkrasovělých
Abstract (in czech)
   Je popsán nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše. Vápence se vyskytují jako fragmenty mocných vrstev v albitických fylitech krkonošsko-jizerského krystalinika. Na výchozech je možné pozorovat krasové jevy. Nejčastějším typem je světle šedý až světle béžový vápenec s vyvinutou planární stavbou. Vápence jsou jemně až středně zrnité, obsahují především kalcit a dolomit.
Abstract (in english)
   A new finding of karstified marbles, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014