Record details

Title
    NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ JÍLOVÉHO MASIVU ČÁST 2: PŘÍKLADY APLIKACÍ
Other titles
    Numerical modelling of a clay massif. Part 2: Examples of applications
Author
    Boháč, Jan
    Ježek, Jan
    Mašín, David
    Najser, Jan
    Svoboda, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zakládání
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 3
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    clay
    constitutive model
    Numerical modelling
    tunel
Keyword
    APLIKACÍ
    JÍLOVÉHO
    MASIVU
    MODELOVÁNÍ
    NUMERICKÉ
    PŘÍKLADY
Abstract (in czech)
   V první části tohoto článku, publikovaného v minulém čísle časopisu Zakládání, jsou shrnuty základní charakteristiky hypoplastického modelu pro jíly, jeho výhody oproti jiným pružnoplastickým modelům a způsob kalibrace parametrů, který v principu není složitější než kalibrace Mohr-Coulombova modelu. Tato navazující část demonstruje využití při řešení praktických problémů. Model je možno využít v kombinaci s řadou programů metody konečných prvků (MKP). V článku detailněji popisujeme jeho aplikaci v kombinaci s MKP programem PLAXIS, jež nevyžaduje programátorské znalosti, a příslušnou implementaci je možno stáhnout bezplatně z adresy www.soilmodels.info. Uvádíme čtyři příklady řešení praktických úloh, na nichž jsou ukázány přednosti využití hypoplastického modelu ve srovnání s méně pokročilými konstitučními vztahy.
Abstract (in english)
   In the paper, examples of applications of a hypoplastic model for clays in predicting different boundary value problems are given. Application within finite element program PLAXIS is described in detail.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012