Record details

Title
    O neotektonice
Statement of responsibility
    Radan Květ
Other titles
    On neotectonics
Author
    Květ, Radan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Vol./nr.
    Roč. 27, č. 2
Pages
    s. 51-56
Year
    1990
Notes
    3 tab.
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV.
Subject group
    geomorfologie všeobecná
    neotektonika
    vrásnění alpinské
    vulkanismus
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Neotektonice
Abstract (in czech)
   Ve smyslu předloženého výkladu se neotektonika zabývá obdobím, které probíhá na významném předělu v geotektonických dějinách Země. Zahrnuje období od začátku geotektonické neoetapy (od badenu) po recent. Vzhledem k vzniku predispozic nových poruch (alpínské sítě PEP systémů) v oligocénu lze pozdně alpinskou část označit jako preneotektoniku. Poznání a členění neotektonického období vede k porozumění jevů od neovulkanismu přes geomorfologické jevy, sedimentologii, po geofyzikální děje a geochemické pochody, které se uplatňují v našich podmínkách především v neogenních pánvích a s nimi souvisejících neovulkanických oblastech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012