Record details

Title
    O výzkumu a o pracovišti, kde pracuji
Author
    Stoklasa, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zpravodaj Silikátového svazu
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 4
Pages
    s. 39-42
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Research and my workplace
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Kde
    Pracovišti
    Pracuji
    Výzkumu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012