Record details

Title
    Oblique Neogene Subduction of the European Plate Beneath the Vienna Basin
Statement of responsibility
    Čestmír Tomek, Jerenny Hall
Author
    Hall, Jerenny
    Tomek, Čestmír
Language
    anglicky
Source title - monograph
    International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction
Pages
    s. [12]
Subject group
    kontinentální drift
    neogén
    subdukce
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
    zlom
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Rakousko
Keyword
    Basin
    Beneath
    European
    Neogene
    Oblique
    Plate
    Subduction
    Vienna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    32. 80. 200
Import date
    8. 8. 2012