Record details

Title
    Oblique raindrop impacts
Author
    Beroušek, P.
    Hladil, Jindřich
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 68, č. 3
Pages
    s. 23-32
Year
    1993
Keyword
    Impacts
    Oblique
    Raindrop
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012