Record details

Title
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
Statement of responsibility
    Barbara Stalmachová
Other titles
    Protection and restoration of landscape endangered by mining activities. Symposium Mining town Příbram
Author
    Stalmachová, Barbara
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
Pages
    nestr.
Notes
    8 bibl.
Subject group
    ekologie
    ekologie krajinná
    flóra
    hydrobiologie
    hydrologie
    ochrana přírody
    plánování územní
    rekultivace
    území poddolované
    voda povrchová
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
Keyword
    Biologické
    částí
    činností
    Důlní
    Krajinných
    Krajiny
    Metody
    Obnova
    Obrana
    Ohrožených
    Regenerace
    Využitím
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012