Record details

Title
    Observations of tectonic microdisplacements in Europe in relation to the Iran 1997 and Turkey 1999 earthquakes
Author
    Avramova-Tacheva, E.
    Cacon', S.
    Dobrev, N. D.
    Fecker, E.
    Kopecký, J.
    Košťák, Blahoslav
    Nikonov, A. A.
    Petro, L.
    Schweizer, R.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Izvestiya-Physics of the Solid Earth
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 6
Pages
    s. 503-516
Year
    2007
Notes
    Na str. 66-80 téhož čísla časopisu je ruská verze článku.
    Projekt: GA205/06/1828, GA ČR
    Projekt: OC 625.10, GA MŠk
    Překlad názvu: Pozorování tektonických mikropohybů v Evropě ve vztahu k zemětřesení v Íránu v r. 1997 a v Turecku v r. 1999
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    earthquakes
    monitoring
    tectonic faults
Keyword
    1997
    1999
    Earthquakes
    Europe
    Iran
    Microdisplacements
    Observations
    Relation
    Tectonic
    Turkey
Abstract (in czech)
   Dlouhodobé kontrolní sledování mikropohybů na vybraných tektonických zlomových strukturách ve Střední Evropě a na území Balkánského poloostrova ověřilo v obdob let 1997 až 2000 významné anomálie. Dvě silná zemětřesení byla zaznamenána v Turecku v Izmitu v roce 1999 ve vzdálenosti 600 km od Balkánu a 1400 km od Střední Evropy. Tato zemětřesení představují nejvýznamější události během vyšetřovaného období, kdy vznikly anomálie. Byl posuzován deformační proces zemské kůry a to ve vztahu k těmto zemětřesením, a to přesto, že vzdálenost mezi monitorovanými zlomovými strukturami a epicentry zemětřesení je extrémní.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012