Record details

Title
    Occurrence of large apophylite crystals in a zonally developed alpine fissure at Libodřice near Kolín
Other titles
    Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku