Record details

Title
    Occurrence of species Boehlensipollis hohli W.Kr. 1962 in Oligocene of West Carpathians in Slovakia
Statement of responsibility
    Paulína Snopková
Author
    Snopková, Paulína
Language
    anglicky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria paleontológia
Vol./nr.
    Vol. 16
Pages
    s. 97-101
Year
    1992
Notes
    1 obr.,2 pl.,2 s.bibl. + 2
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Paleont.
Subject group
    oligocén
    paleogén
    popis taxonů
    pylová zrna
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Kordíky
Keyword
    1962
    Boehlensipollis
    Carpathians
    Hohli
    Occurrence
    Oligocene
    Slovakia
    Species
    West
    W.Kr
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012