Record details

Title
    The Occurrences of Disseminated Gold Mineralization in Slovakia: A Review
Statement of responsibility
    Juraj Knésl
Author
    Knésl, Juraj
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
Pages
    s. 40-42
Notes
    1 obr.,2 bibl.
Subject group
    břidlice černá
    distribuce prvků
    geneze ložiska
    geochemické indície
    indicie geochemické
    ložisko impregnační
    ložisko vulkanogenní
    rudy Au
    Západní Karpaty
Subject category
    kovonosné černé břidlice
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Disseminated
    Gold
    Mineralization
    Occurrences
    Review
    Slovakia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012