Record details

Title
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
Statement of responsibility
    Jiří Fiedler, Vlasta Navrátilová, Irena Šupíková
Other titles
    Protection and use of water in the transboundary crystalline complex of the Usti region
Author
    Fiedler, Jiří
    Navrátilová, Vlasta
    Šupíková, Irena
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 11
Pages
    s. 389-390
Year
    2007
Notes
    2 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    504.4
    556
Conspectus category
    502
    556
Subject group
    dálkový průzkum Země
    hydrogeologie regionální
    krystalinikum
    kvalita vody
    lineament
    monitoring
    ochrana podzemní vody
    projekt
    systém GIS
    tektonika zlomová
    voda povrchová
    vodní zdroj
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Krušné hory (Česko a Německo)
    Šluknovský výběžek (Česko)
Keyword
    Kraje
    Krystaliniku
    Ochrana
    Příhraničním
    Ústeckého
    Vod
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012