Record details

Title
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
Author
    Holub, Karel
Conference
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice (08.10.1996 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
Pages
    s. 160-168
Notes
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR
Keyword
    Důlně
    Indukovaných
    Jevů
    Ochranné
    OKR
    Pilíře
    Seismických
    Vliv
    Výskyt
    Zbytkové
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012