Record details

Title
    Odezva úplného slunečního zatmění v zemském magnetickém poli
Author
    Střeštík, Jaroslav
Conference
    Celoštátny slnečný seminár (15. : 19.06.2000-23.06.2000 : Patince, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zborník referátov z 15. celoštátneho seminára Patince 2000
Pages
    s. 200-204
Notes
    Projekt: GA205/99/0915, GA ČR3cav_un_auth*0007730
    Překlad názvu: The response of the total solar eclipse in the Earth's geomagnetic field
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    ionosphere
    magnetic field
    total solar eclipse
Keyword
    Magnetickém
    Odezva
    Poli
    Slunečního
    úplného
    Zatmění
    Zemském
Abstract (in czech)
   Změna v rozložení elektrických proudů v ionosféře při jejím krátkodobém zastínění způsobí vzrůst intenzity geomagnetického pole ve složce východ-západ přibližně o 10 nT a slabý pokles následovaný vzrůstem ve složce sever-jih o stejnou hodnotu.
Abstract (in english)
   The change in the distribution of electric currents in the ionosphere during its short-time shadowing results in the increase of the geomagnetic field intensity in the EW component by 10 nT and the decrease followed by the increase in the NS component by the same value.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013