Record details

Title
    Odnos těžkých kovů vodou z povodí Zvíkovského potoka
Statement of responsibility
    Michael Kroupa, Jiří Gergel
Author
    Gergel, Jiří
    Kroupa, Michael
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství. Řada B
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 17-18
Year
    1989
Notes
    3 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod., Ř. B.
Classfication no.
    556
Subject category
    moldanubikum
    speciální hydrogeochemie
    vodní bilance, infiltrace, podzemní odtok, vztah povrchových a podzemních vod
Keyword
    Kovů
    Odnos
    Potoka
    Povodí
    Těžkých
    Vodou
    Zvíkovského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012