Record details

Title
    Oil and gas geochemistry and modelling of their generation from source rocks in the contact of the West Carpathians and the Bohemian Massif
Other titles
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu