Record details

Title
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
Other titles
    Optimal use of thermal waters of the Benesov-Usti aquifer system in the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Datel, Josef
    Krásný, Jiří
    Nakládal, Vratislav
    Valečka, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Voda - strategická surovina pro 21. století
Pages
    4
Notes
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Thesaurus term
    Bohemian
    Cretaceous Basin
    groundwater
    thermal
    water
Keyword
    Benešovsko-ústeckého
    české
    Křídové
    Optimalizace
    Pánve
    Systému
    Termálních
    Vod
    Využití
    Zvodněného
Abstract (in czech)
   Výsledky 3-letého výzkumu termálních vod v záapdní části české křídové pánve, především konceptuálního modelu proudění podzemních vod jako zákaldu numerického modelu.
Abstract (in english)
   results of 3-year research of thermal waters in the western part of the Bohemian Cretaceous Basin. Conceptual model of groundwater flow as a base for a numerical model.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012