Record details

Title
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
Statement of responsibility
    Ivana Sýkorová, Martina Havelcová, Michal Vašíček, Vladimír Machovič, Petra Matysová, Václav Suchý, Bohdan Kříbek, Anna Langrová, Alexandr Šulc, Ivo Čermák
Other titles
    Organická hmota dispergovaná v horninách - objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností
Author
    Čermák, Ivo
    Havelcová, Martina
    Kříbek, Bohdan, 1946-
    Langrová, Anna
    Machovič, Vladimír
    Matysová, Petra
    Suchý, Václav
    Sýkorová, Ivana
    Šulc, Alexandr
    Vašíček, Michal
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta research reports
Vol./nr.
    No. 18
Pages
    p. 53-58
Year
    2009
Notes
    2 tab.
    České resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Res. Rep.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    antracit
    Barrandien
    břidlice černá
    grafit
    horniny sedimentární
    hornoslezská pánev
    karbon
    macerály
    odrazivost
    organická substance
    paleoprostředí
    proterozoikum
    prouhelnění
    rašelina
    recent
    silur
    spektrometrie Ramanova
    teplota
    uhlí
    vnitrosudetská pánev
    zralost
Geographical name
    Burkina Faso
    Česko
    Čína jižní
    Krásno (Sokolov, Sokolov)
    Malajsie
Keyword
    Antropogenic
    Characterization
    Dispersed
    Matter
    Natural
    Objective
    Organic
    Processes
    Relation
    Rocks
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012