Record details

Title
    Orientation of structures with karst phenomena in the Devonian and Carboniferous limestone (Maloměřice-Hády quarry, Líšeň-Lesní lom quarry, Mokrá quarry near Brno)
Other titles
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)