Record details

Title
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
Statement of responsibility
    Kristína Petrasová, Shah Wali Faryad, Petr Jeřábek, Eliška Žáčková
Author
    Faryad, Shah Wali
    Jeřábek, Petr
    Petrasová, Kristína
    Žáčková, Eliška
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 1-2
Pages
    p. 125-132
Year
    2007
Notes
    4 obr., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    553.2
Conspectus category
    553
Subject group
    chemismus minerálů
    chlorit
    geneze ložiska
    granit
    ložisko magnezitu
    ložisko mastku
    mastek
    metamorfóza kontaktní
    metamorfóza regionální
    paleozoikum
    podmínky P-T
    pseudosection
    slídy
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Adjacent
    Evolution
    Gemerská
    Magnesite-talc
    Metamorphic
    Near
    Origin
    Poloma
    Republic
    Rocks
    Slovak
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012