Record details

Title
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites
Author
    Hirajima, T.
    Obata, M.
    Svojtka, Martin
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralogy and Petrology
Vol./nr.
    Roč. 88, 1-2
Pages
    s. 321-340
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3013006, GA AV ČR
    Překlad názvu: Původ eklogitů a granátických pyroxenitů moldanubické zóny Českého masivu, Česká republika a implikace na ostatní mafické vrstvy vmístěné v orogenních peridotitech
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian Massif
    eclogite
    pyroxenite
Keyword
    Bohemian
    Czech
    Eclogite
    Embedded
    Garnet
    Implication
    Layers
    Mafic
    Massif
    Moldanubian
    Origin
    Orogenic
    Other
    Peridotites
    Pyroxenite
    Republic
    Zone
Abstract (in czech)
   Za použití různých petrologických a geochemických metod byl zkoumán původ granátických pyroxenitů, které se vyskytují jako vrstvy a čočky v eklogitech Českého masivu. Současně byla nalezena genetická příbuznost s ostatními orogenními peridotity.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012