Record details

Title
    Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) - nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
Author
    Zajíc, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2011, podzim
Pages
    s. 59-62
Year
    2012
Notes
    Projekt: IAA300130703, GA AV ČR3cav_un_auth*0228943
    Překlad názvu: Contribution to the question of age of the uppermost part of the Líně Formation (Mšeno-Roudnice Basin Bohemian Massif) - new circumstantial evidence from the Be-1 Bechlín borehole
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    Carboniferous/Permian boundary
    Líně Formation
    Mšeno-Roudnice Basin
    zoopalaeontology
Keyword
    Be-1
    Bechlín
    části
    Český
    Indicie
    Líňského
    Masiv
    Mšensko-roudnická
    Nejvyšší
    Nové
    Otázka
    Pánev
    Souvrství
    Stáří
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Fosilní záznam z vrtu Be-1 Bechlín poskytl nové nepřímé stratigrafické důkazy. Pro stránecký obzor líňského souvrství je předpokládáno permské stáří (spodní rotliegend). Je diskutován interval, ve kterém došlo ke změně faunistických společenstev.
Abstract (in english)
   The fossil record of the Be-1 Bechlín borehole yielded new stratigraphic circumstantial evidence. Permian age (Lower Rotliegendes) is implied for the Stránka Horizon. The interval in which the faunal communities changed is discussed.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014