Record details

Title
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
Statement of responsibility
    Ivan Landa, Oldřich Mazáč, Martin Rak
Other titles
    To the atmogeochemical indication of the rock environemnt contaminated by oil products
Author
    Landa, Ivan
    Mazáč, Oldřich
    Rak, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 12
Pages
    s. 390-392
Year
    1995
Notes
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    atmogeochemická prospekce
    geochemické indície
    indicie geochemické
    metody analytické
    půdy
    znečištění
    životní prostředí
Subject category
    sanace půdní atmosféry
Keyword
    Atmogeochemické
    Horninového
    Indikaci
    Látkami
    Otázky
    Prostředí
    Ropnými
    Znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012