Record details

Title
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
Statement of responsibility
    Vladimír Souček
Other titles
    The questions of legal regulation concerning the protection of rock environment
Author
    Souček, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 12
Pages
    s. 389-391
Year
    1993
Subject group
    báňské zákonodárství
    ekologie
    legislativa
    ochrana přírody
Subject category
    horninové prostředí
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Horninového
    Ochrany
    Otázky
    Právní
    Prostředí
    úpravy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012