Record details

Title
    Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Conference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2007/46. : 16.10.2007-18.10.2007 : Příbram, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5
Pages
    T4-T4
Notes
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Applicability of Apparatuss TICO for Ultrasonic Measurements in Ancient Mine
    Rozsah: 10 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Medieval Mine Jeroným
    TICO
    ultrasonic measurement
Keyword
    Aparatury
    Díle
    Důlním
    Historickém
    Měření
    Ověření
    Použitelnosti
    TICO
    Ultrazvukové
Abstract (in czech)
   Příspěvek popisuje první ultrazvuková měření provedená v Dole Jeroným u Čisté. Tyto vlny jsou detekovatelné na vzdálenost do 1 m (aparatura TICO). Zásadním problémem bylo tuhnutí plastelíny a tím nedostatečný přenos vibrační energie do masívu.
Abstract (in english)
   This contribution describes first measurement that was performed in the Jeroným mine near Čistá using ultrasonic method. Spreading of these waves was detected up to 1 m distance between source and detector (instrumentation TICO). The main problem appears that vaseline (plasticine) very quicly hardens and transfer of vibration energy is not good.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012