Record details

Title
    Palaeohydrographic development and morphotectonics of the northern part of the Moravský kras (Moravian karst) and the Amatérská jeskyně (cave)
Other titles
    Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně