Record details

Title
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku
Other titles
    Palaeobotanical, Palynological and sedimentological research of the Nýřany Member (Westphalian D) in Rakovník area
Author
    Drábková, Jana
    Lojka, Richard
    Stárková, Marcela
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2004
Thesaurus term
    flora, palynoflora, fluvial deposits, Kladno-Rakovník Basin, Carboniferous lithofacies
Keyword
    Nýřanských
    Paleobotanické
    Palynologické
    Rakovnicku
    Sedimentologické
    Vrstvách
    Výzkumy
    Westphal
Abstract (in czech)
   Bohatá nýřanská flóra westphalu D byla nalezena na lokalitě Za Šamotkou u Rakovníka. Nejběžnější rostliny jsou Pecopteris nyranensis a Rhacopteris asplenites. Další rostlinné druhy jsou vzácné. Miospóry jsou velmi hojné, reprezentované rody Cyclogranisporites, Capasporites, Raistrickia, Savitrisporites, Dictyotriletes, Westphalensisporites, Lycospora, Vestispora, Ciratrisporites, Triquitrites, Wilsonites and Candidispora.
Abstract (in english)
   Palaeobotanical, Palynological and sedimentological research of the Nýřany Member (Westphalian D) in Rakovník area
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014