Record details

Title
    Paleogeographical and paleotectonical outlines of some Intercarpathian Paleogene basins
Statement of responsibility
    András Nagymarosy
Author
    Nagymarosy, András
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 3
Pages
    s. 259-274
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    paleogén
    paleogeografie
    paleotektonika
    pánve
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Jugoslávie-Slovinsko
    Rumunsko
Keyword
    Basins
    Intercarpathian
    Outlines
    Paleogene
    Paleogeographical
    Paleotectonical
Abstract (in czech)
   Současná pozice pánví je výsledkem přesunu bloku Pelso SV směrem, pohyb byl ukončen ve spodním miocénu. Tektonické linie druhého řádu, oddělující jednotlivé části paleogenní pánve, byly aktivní ještě ve středním miocénu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012