Record details

Title
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu
Author
    Kadlec, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 8, -
Pages
    s. 5-7
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: Paleohydrography of the Hádecké Valley in the southern segment of the Moravian Karst
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    cave sediments
    Karst morphology
Keyword
    části
    Hádeckého
    Jižní
    Krasu
    Moravského
    Paleohydrografie
    údolí
Abstract (in czech)
   Rekonstrukce hydrografického vývoje Hádeckého údolí v Moravském krasu na základě morfologie krasového povrchu a stáří jeskynních sedimentů.
Abstract (in english)
   Reconstruction of hydrographic development of the Hádecké valley based on karst surface morphology and stratigraphy of cave deposits.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012