Record details

Title
    Paleopedologický výzkum na listu Hadres (ÖK 23), Dolní Rakousko (ÖK 23-Hadres)
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    Palaeopedological investigation of map sheet Hadres (ÖK 23), Lower Austria
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 176-177
Year
    1998
Notes
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    mikromorfologie
    pedogeneze
    pleistocén
    půda fosilní
Geographical name
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    23
    23-Hadres
    Dolní
    Hadres
    Listu
    ÖK
    Paleopedologický
    Rakousko
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012