Record details

Title
    Palinspastic Reconstruction and Progradation of the Alpine Thrust System Between Eocene and Miocene at the Junction to the Carpathians
Statement of responsibility
    Peter Seifert
Author
    Seifert, Peter
Language
    anglicky
Source title - monograph
    International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction
Pages
    s. [40]
Subject group
    eocén
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    paleogeografie
    tektonika regionální
    vídeňská pánev
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Alpine
    Carpathians
    Eocene
    Junction
    Miocene
    Palinspastic
    Progradation
    Reconstruction
    System
    Thrust
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    33. 80. 200
Import date
    8. 8. 2012