Record details

Title
    Palinspastic reconstruction of the Easternmost Alps between Upper Eocene and Miocene
Statement of responsibility
    Peter Seifert
Author
    Seifert, Peter
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 6
Pages
    s. 327-331
Year
    1992
Notes
    7 obr.,8 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    analýza tektonická
    dynamická analýza
    eocén
    mapa paleogeografická
    miocén
    oligocén
    paleogeografie
    Západní Karpaty
Subject category
    alpsko-karpatský orogen
Geographical name
    ČSFR
    Maďarsko
    Rakousko
Keyword
    Alps
    Easternmost
    Eocene
    Miocene
    Palinspastic
    Reconstruction
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012