Record details

Title
    Palynologický výzkum v CHKO Žďárské vrchy
Author
    Břízová, Eva
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt
Pages
    1
Keyword
    CHKO
    Palynologický
    Vrchy
    Výzkum
    Žďárské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014