Record details

Title
    Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
Statement of responsibility
    Miloš Siblík
Author
    Siblík, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 89
Pages
    s. 175-180
Year
    1989
Notes
    2 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    biostratigrafie
    facie
    geologie regionální
    litostratigrafie
    paleoprostředí
    perm
    sedimentologie
    trias
Geographical name
    Itálie
    Karavanky (Rakousko a Slovinsko)
    Karnské Alpy (Itálie a Rakousko)
    Slovinsko
Keyword
    Hranice
    Jihoalpinském
    Perm
    Permotriasová
    Segmentu
    Tethydy
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012