Record details

Title
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
Statement of responsibility
    Jan Tomšík
Author
    Tomšík, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 5
Pages
    s. 132-134
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    metalogeneze
    prognózy zásob
    průzkum ložiska
    rudy Au
    silesikum
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Au
    Jesenicku
    Ložisek
    Perspektiva
    Průzkumu
    Rud
Abstract (in czech)
   Ložiska zlata Jeseníků jsou rozdělena do pěti morfogenetických skupin, a 118 rozsypů, shrnutí dokumentačního materiálu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012