Record details

Title
    Perspektíva ťažby štrkopieskov v SSR bez záberu pôdy
Statement of responsibility
    Andrej Földes
Author
    Földes, Andrej
Language
    slovensky
Source title - serial
    Stavivo
Vol./nr.
    Roč.67, č. 2
Pages
    s. 69-72
Year
    1989
Notes
    1 obr., 1 foto, 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Stavivo
Classfication no.
    553.5/.8
Subject category
    ekonomika a technika vyhledávání, průzkumu a těžby nerostných surovin
    štěrkopísky a stavební písky
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Perspektíva
    Pôdy
    SSR
    štrkopieskov
    ťažby
    Záberu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012