Record details

Title
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
Statement of responsibility
    Lubomír Maštera
Other titles
    Petrofacial comparison of greywackes of Culmian Formations NE and SW of the Zlaté Hory-Krnov Fault
Author
    Maštera, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 66-68
Year
    1997
Notes
    3 obr., 8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    droba
    facie
    karbon-spodní
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    oblast snosová
Geographical name
    ČR-Morava
    Krnov (Bruntál)
    Osoblaha (Bruntál)
    Zlaté Hory (Bruntál)
Keyword
    15-11
    15-13
    Drob
    Hory
    Jz
    Kulmských
    Petrofaciální
    P.Pradědem
    Souvrství
    Srovnání
    Vrbno
    Zlaté
    Zlatohorsko-krnovského
    Zlomu
Abstract (in english)
   Petrographic analyses of graywackes of the Lower Carboniferous flysch sequences proved essential change of provenance between the older Andělská Hora Formation and younger Horní Benešov and Moravice Formations. The Zlaté Hory-Krnov fault devides the Jeseník block at the SW and the Osoblaha block at the NE. Gradual change of provenance has been proved at the NE Osoblaha block during Upper Viséan for the graywackes of the Horní Benešov Fm. and especially the Moravice Fm
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012